top of page
menubar-bg.png

蔓朵拉傳奇 - 雷亚游戏新作

「来到伊佛利亚大陆的勇者阿,请帮助我们恢复原色之力的平衡。」
一场为了夺回原色力魔法的远征,
和千奇百怪英雄们的邂逅就此拉开序幕...

to About
bg-02-1224.png
title-00.png
vid-bili-1224.jpg
title-01-chs.png
pl-02-m-1224.png
pic-loppy-01.png
sticky-bg.png
sticky-btn-01.png
sticky-btn-02.png
sticky-btn-03.png
bottom of page