sticky-btn-01.png
sticky-btn-02.png
sticky-btn-03.png
menubar-bg.png

蔓朵拉傳奇 - 雷亚游戏新作

「来到伊佛利亚大陆的勇者阿,请帮助我们恢复原色之力的平衡。」
一场为了夺回原色力魔法的远征,
和千奇百怪英雄们的邂逅就此拉开序幕...

 
bg-02-1224.png
vid-bili-1224.jpg
footer-logo-00.png

©2020 Rayark Inc.    Mandora FF®