top of page
menubar-bg.png

蔓朵拉傳奇 - 雷亞遊戲新作!!

「來到伊佛利亞大陸的勇者阿,請幫助我們恢復原色之力的平衡。」

一場為了奪回原色力魔法的遠征,

和千奇百怪英雄們的邂逅就此拉開序幕...

to About
bg-02-1224.png
title-00.png
title-01-cht.png
pl-02-m-1224.png
pic-loppy-01.png
sticky-bg.png
sticky-btn-01.png
sticky-btn-02.png
sticky-btn-03.png
bottom of page